Bikotronic-Industrie-Elektronik GmbH Im Hohen Acker 7 67146 Deidesheim Germany Tel.+49632696530 Fax.+496326965350

Funkcje

Każdy wyłącznik bezpieczeństwa oraz wyłącznik bezpieczeństwa linowy pokazany jest indywidualnie. Zadziałanie tego wyłącznika przedstawione jest jako świecąca lampa led i meldunek tekstowy na wizualizacji. Wszystkie meldunki błędów zapisywane są w odpowiednim pliku do późniejszej analizy, dowolnie posortowane.

Zastosowanie

 • Łatwa obsługa wytwórni
 • Emisja meldunków błędów
 • Indywidualnie ustawiane czasy sterowania dla wytwórni
 • Liczniki godzin pracy dla wszystkich napędów

Moduł konserwacji

 • Każdy silnik, każdy zawór i każdy wyłącznik może być nadzorowany. Każde zadziałanie po wcześniejszym określeniu może być wyświetlone w niekodowanym tekście, zapisanym również w pliku do późniejszej analizy.
 • Czas pracy np: po 500 godzinach pracy należy wymienić olej w kruszarce. Zawsze jest pokazany aktualny czas pracy.
 • Ilość załączeń np: po 200 załączeniach należy dokręcić śruby. Aktualna ilość załączeń jest zawsze pokazywana.
 • Jednorazowo - np: napełnić silos; okresowo co 14 dni lub w czasie absolutnym np: 14 maja 2012

Automatyczne wyregulowanie szybra dozującego

 • Przez podanie liczby punktów pomiarowych w przedziale czasowym dla przepływu materiału na wadze, wystartujemy szyber do otwarcia. Przepływ materiału na taśmie dozującej jest pomierzony i automatycznie określona i zapisana jest charakterystyka dozowania dla szybra dozującego.
 • Pojedyńcze punkty pomiarowe będą przedstawione tabelarycznie i graficznie
 • Automatyczna organizacja szybrów dozujących może być powtórzona dowolnie często.